Paulusaftener

 

Man siger om apostlen Paulus, at han var den første rigtige teolog.
I Det Nye Testamente stifter vi bekendtskab med en række af breve, som han har stilet til de menigheder, han har grundlagt på sine missionsrejser. Mange af disse menigheder befandt sig i Lilleasien, men Paulus kom også til Rom, og det er netop
Paulus´ brev til romerne, som vi vil beskæftige os nøjere med på disse
Paulusaftener, som vi præster vil lede i fællesskab.

De finder sted:

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30

Tirsdag den 14. november kl. 19.30

 

Der er aftalt en ekstra aften til at tale om Henrik Wigh-Poulsens lille bog "Paulus' Brev til Romerne".  Det er:

Onsdag den 10. januar 2024 kl. 19.30

Bog

Til brug ved beskæftigelsen med Romerbrevet har vi fremskaffet en lille bog skrevet af Henrik Wigh Poulsen, biskop i Århus. Man kan henvende sig til en af præsterne, hvis man er interesseret i at modtage bogen.