Tilmelding til konfirmandforberedelse 2023/24 i Tornbjerg Sogn

 

Kære elev i 6.klasse på Holluf Pile skole!

Du går på Holluf Pile skole, og inviteres derfor til at deltage i konfirmandundervisning i Tornbjerg Kirke efter sommerferien. Det kan være, at du bor i et andet sogn, og i så fald har du også mulighed for at følge konfirmandundervisningen i dit eget sogn og blive konfirmeret dér. Man finder ud af, hvilket sogn man bor i ved at søge på bopælsadressen på www.sogn.dk 

For at gå til konfirmandundervisning behøver man ikke på forhånd at være døbt eller være helt sikker på, om man ønsker at blive konfirmeret. Hvis du er i tvivl, kommer afklaringen forhåbentlig i løbet af vinteren.

Tilmelding foregår ved at begge dine forældre udfylder en elektronisk tilmelding (se nedenfor). 

Vi lægger ud med at invitere både jer og jeres forældre til et velkomstarrangement tirsdag den 29. august kl. 16.30 – 18.00 i Tornbjerg Kirke.

Selve konfirmandundervisningen begynder i uge 37.

Til foråret slutter undervisningen med selve konfirmations-gudstjenesten lørdag den 27. april (alternativt efter ønske fredag d. 26. april) for konfirmander fra 7A og 7B fra Holluf Pile skole. Søndag d. 28. april konfirmeres konfirmander fra 7C (Holluf Pile skole) og konfirmander fra Rosengårdskolen. Ved den lejlighed bekræftes det, at man er et Guds barn og er favnet af Hans kærlighed. Konfirmationen er en god familiefest og er – set i den kirkelige sammenhæng – også en bekræftelse af dåbens løfte.

Vi glæder os til at se en ny årgang konfirmander efter sommerferien.

Opklarende spørgsmål kan rettes til en af præsterne på mail eller telefon.

 

Hvordan bliver du tilmeldt?

For det første, så SKAL du tilmeldes på nedenstående måde for at deltage i undervisningen og senere blive konfirmeret.

For det andet, så er det dine forældre der skal tilmelde dig.

Tilmelding til konfirmandforberedelse foregår således:

Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at gå ind på følgende hjemmeside. www.folkekirken.dk. Klik på ”livets begivenheder”, dernæst ”konfirmation” og efterfølgende på ”konfirmandtilmelding” i højre spalte. Der kommer så en længere formular med faktaoplysninger, som skal udfyldes.

Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan ”skrive under ”. Det er bøvlet, men nødvendigt.

Først når begge forældremyndighedsindehavere har signeret en tilmelding, vil tilmeldingen tilgå Tornbjerg Kirke. En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge tilmeldingssystemet.

Når du er tilmeldt og dine forældre er tilknyttet, skal de gå ind på endnu en hjemmeside og udfylde det sidste om skole, klasse, og fototilladelse. Adressen her er https://konfirmand.kirkenettet.dk

Konfirmandtilmelding sker som udgangspunkt til konfirmandens bopælssogn. Systemet er således, fordi det er mest naturligt, at man går til konfirmandundervisning i det sogn, hvor man bor. Men Tornbjerg Kirke tager imod alle konfirmander fra Holluf Pile skole. Det skal skrives i et særligt felt på tilmeldingen. Hvis der foreligger en aftale med et andet sogn om konfirmationsforberedelse eller konfirmation, kan forælderen skrive dette i sin tilmelding.

Tilmelding skal ske snarest muligt.

Med venlig hilsen

Sognepræst Helle Anker Bisgaard, tlf. 2047 0224. Mail: hab@km.dk 

og 

Sognepræst Carsten Olav Christensen, tlf. 2916 6057. Mail: coc@km.dk