Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020

 

I dette år er der nyvalg af kommende medlemmer til kirkens menighedsråd, der formulerer kirkens vision og tager ansvar for kirkens liv og virke.

Kirkeministeriet har meddelt, at der 1. januar 2020 er trådt en ny valgform til menighedsråd i kraft. Det betyder, at du som medlem af folkekirken kan melde din interesse for at blive valgt ind i menighedsrådet i Tornbjerg Kirke på dette møde.

Det endelige valg af kandidater til menighedsrådet sker på

valgforsamlingen i kirken den 15. september  kl. 19.00 2020.

Mød op til menighedsrådsvalget og brug din stemme!

Vil du være med til gøre en forskel for dit lokalsamfund? Fællesskabet i sognet? Og din lokale kirkes liv? Så mød op til valgforsamlingen.

På valgforsamlingen kan du både stille op til valget og være med til at forme det nye menighedsråd.

I Tornbjerg Sogn skal der være 10 rådsmedlemmer samt vore to præster i rådet. Hvis der er flere, der ønsker at blive valgt
kan der gennemføres et nyt valg. Det hele sker efter den nye lov om menighedsrådsvalg.

Der er nogle enkelte betingelser for at komme på valg.
For at kunne blive valgt ind til menighedsrådet skal du

■ Være fyldt 18 år på valgdagen den 15. september 2020
■ Være medlem af folkekirken
■ Være bosiddende i sognet, eller have løst sognebånd til en af vores to præster
■ Møde personligt frem på valgdagen

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent 2020

Der har været mange gode år i Tornbjerg Kirke – det skal der bygges videre på...

Tornbjerg Kirke er dit sogns kirke og fejrede sit 25-års jubilæum i september sidste efterår. Det var en glædelig begivenhed, der blev fulgt med stor interesse og deltagelse fra rigtig mange mennesker i sognet. Mange der har haft sin opvækst her i sognet, men nu bor andre steder, kom også for at være med til at fejre Tornbjerg Kirkes smukke stilsvungne bygninger.

Tornbjerg Kirke har en stor aktiv menighed - større end de fleste andre kirker i landet

Det er glædeligt, at sognets beboere har en flot tilslutning og deltagelse i kirkens liv, der ligger godt over gennemsnittet i hele landet. Det har gennem de 25 år bekræftet, at der var rigtigt og nyttigt at bygge Tornbjerg Kirke.

Vore præster har sat deres gode præg på kirken og været trofaste og blevet hos os i alle disse dejlige år. Tornbjerg Kirke har udvirket og tilpasset kirkens liv i samklang med tidernes udvikling i vores samfund. Den smukke udvikling, de mange arrangementer og kirkelige handlinger er resultatet af et godt samarbejde mellem Tornbjerg Kirkes præster, personale og skiftende menighedsråd.

Tornbjerg sogn er tidstypisk - hvor Tornbjerg Kirke er en synlig del af samfundet

Tornbjerg Kirkes sogn har mange faciliteter og mennesker der tegner et tidstypisk aktivt samfund. Derfor er det muligt at tilbyde et smukt og åndeligt sted i kirkens faciliteter og med daglige arrangementer der favner hele menighedens behov. Kirken har brug for engagerede mennesker, der vil være med til at tage aktiv del i kirkens virke i Tornbjerg. Derfor vil vi gerne byde dig velkommen til valgmøderne i 2020.

Har du evt. spørgsmål skriv til : hansross1941@gmail.com

Hans Ross

Formand for Valgbestyrelsen

 

Din kirke har brug for dig

— Information om menighedsrådet
Kirkerne i hele landet ledes af netop de lokale menighedsråd. Det er de valgte beboere fra sognet der samles i et fællesskab og leder kirken mod de mål man bliver enig om.
Som medlem af menighedsrådet har du indflydelse. Rådet samles ca. 10 gange om året. I sommerperioden er der ferie.

Udvalg i menighedsrådet
Der er mange udvalg med hver sine særlige opgaver
Hvert medlem af menighedsrådet kan selv beslutte, hvilke aktiviteter og særlige poster de melder sig til. Der er netop brug for forskellige færdigheder til de mange opgaver, der er i kirkens daglige virke. Det er de mennesker, der kommer i kirken, der gør den levende.

Kommunikationsudvalget
Det er et vigtigt udvalg, der sikrer god information i alle typer af medier, så læserne får klare oplysninger om aktiviteterne i kirken og sognelokalerne og arrangementer, ture, mm.
Har du lyst til at skrive og fotografere samt har grafiske evner, er der brug for dig.

Aktivitetsudvalget
Dette udvalg har brug for folk med gode ideer der kan gennemføres og som tænker anderledes og fremsynet. Alle de arrangementer og handlinger der sker i hele kirkeåret, er udtænkt i dette udvalg. Det sker i tæt samarbejde med præsterne, organisten og kirketjeneren, og så skal der lige tjekkes med budgettet.
Men vigtigt er det, at der kommer forslag og ideer som er nye og anderledes - og som kan indpasses i kirkens liv og ånd.

Gudstjenesteudvalget
Udvalget har til opgave ved dialog med præsterne at drøfte, hvordan gudstjenesten kan forløbe på bedst mulig måde — også, under særlige omstændigheder som coronatiden.

Bygningsudvalget
Dette udvalg er et stort udvalg, der har et bredt ansvar for at bygninger og hele kirkens anlæg bliver vedligeholdt og fremstår velholdt i overensstemmelse med kirkens ånd og hensigt. Det er et medlem af rådet der er valgt som kirkeværge, der bærer ansvaret for, at menighedsrådets beslutninger bliver udført i detaljer og sikrer kvalitet.

Kassereren
Det er menighedsrådet der er ansvarlig for kirkens økonomi. Der skal hvert år lægges et budget for hele kirkens aktiviteter og drift og personale. Den valgte kasserer fører tilsyn med, at budgettet overholdes og har ansvar for, at menighedsrådet hvert kvartal bliver orienteret om økonomien. Ligeledes skal årsregnskabet afsluttes efter gældende regler.

Kontaktperson
I kirken er der en særlig ledelsesstruktur for personalet. Der er ikke egentlige arbejdsledere, men menighedsrådet er nærmeste arbejdsgiver.
Det betyder, at alle de personaleopgaver og spørgsmål der almindeligvis opstår varetages af medlemmerne i menighedsrådet. Derfor er der blandt rådets medlemmer udpeget en kontaktperson, som personalet kan henvende sig til vedr. alt om arbejdsforhold.

Har du spørgsmål om menighedsrådets arbejde eller selve valget, er du velkommen til at kontakte formanden for valgbestyrelsen Hans Ross: hansross1941@gmail.com eller formanden for menighedsrådet Alex Pedersen: tlf. 29709875.
Hans Ross, medlem af menighedsrådet