Musik

Noder

Menighedsrådet har nedsat et musikudvalg, som består af kirkens organist, kulturmedarbejder, en korist, et menighedsrådsmedlem og præsterne.

I dette udvalg har vi besluttet, at flytte nogle af de musikoplevelser, som hidtil har hørt hjemme ved særlige koncerter til søndagens gudstjenester.
Særlige koncerter med flere musikere koster en del penge – det er hvad det er, hvis de blev besøgt af sognets beboere, men det må vi erfare, at de ikke gør. Derfor har vi besluttet fremover at lægge større musikalsk vægt på gudstjenesterne.
Vi vil forsøge at gøre brug af forskellige musikalske genrer, og derfor vil nye (ikke kirkevante) instrumenter også finde vej til kirkerummet.