Vielse

 

 

Kirkerum fra pulpitur

Vielse i Tornbjerg Kirke

Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret. Der laves aftale om en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.
Se yderligere om hvad man skal foretage sig i forbindelse med indgåelse af ægteskab.