Medlem af folkekirken

 

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt.
Optagelse i folkekirken sker enten ved dåb eller ved personlig henvendelse til sognepræsten.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sognepræsten eller kirkekontoret. Ved udmeldelse af folkekirken skal cpr.nummer samt sted og tidspunkt for fødsel og dåb oplyses.

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn man bor i, men man kan ved at løse sognebånd tilslutte sig til en præst i et andet sogn.

Mere om medlemskab