Kirkekontoret

 

 

Kirkekontoret

Skærmhatten 1

5220 Odense SØ

Tlf.: 66 15 41 82

Direkte telefonnummer til Personregistrering (navngivning, navneændring, attester med mere): 20 25 04 87

E-mail: tornbjerg.sogn@km.dk

Kontorets åbningstid: Mandag - fredag kl. 9.30 - 13.00

Sikker e-mail til kirkekontoret  - til brug for personfølsomme oplysninger, herunder cpr.nr. - kan sendes ved at benytte nedenstående link.

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9148