Vil du sætte dit præg på Tornbjerg Kirke?

Så er menighedsrådet måske noget for dig!

Den 17. september 2024 skal der være valg til menighedsrådet i Tornbjerg Sogn.

Der skal vælges 10 medlemmer og ca. 3-4 suppleanter.
Derudover består menighedsrådet i Tornbjerg Sogn også af de to præster og en medarbejderrepræsentant.
Man bliver valgt til en periode på 4 år.
Ifølge menighedsrådsloven skal et menighedsråd styre sognets kirkelige og administrative opgaver samt sørge for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Altså kort sagt sørge for, at det kir- kelige liv i Tornbjerg Kirke fungerer. Derfor er din stemme vigtig, når der er menighedsrådsvalg. Du kan være med til at sætte dit præg på kirken, enten ved at møde op den 17. september 2024 til valgforsamling og afgive din stemme, eller ved at stille op til menighedsrådet.
På valgforsamlingen opstilles og vælges kandidaterne til menighedsrådet.
Forud for valgforsamlingen afholder Tornbjerg Kirkes menigheds- råd et orienteringsmøde den 14. maj 2024.
Både orienteringsmødet den 14. maj kl. 19.00 og valgforsamlingen den 17. september kl. 19.00 er offentlige, og alle er velkomne.Læs mere her