Babysalmesang

 

 

 

Et tilbud til forældre med børn i alderen 0 - 8 måneder ved forløbets begyndelse

Det foregår i Tornbjerg Kirke

Det foregår om fredagen kl. 9.30 - 11.00

Kirkerummet danner ramme for sang, leg og samvær for forældre og de små børn.

Der er plads til 10 mødre/fædre med børn på hvert hold. Det koster ikke noget at deltage, og der bliver også lejlighed til at få en snak med de andre deltagere over en kop kaffe bagefter. Kurset ledes af organist Merete Engtoft Mathiesen og Kirke- og kulturmedarbejder Heidi M. Jensen. Der ligger foldere om babysalmesang i kirken.

Der er 2 forløb i foråret 2024

Første forløb begynder: Fredag den 12. januar kl 9.30-11.00 med sidste gang fredag d. 22. marts 2024

Andet forløb begynder: Fredag den 5. april kl 9.30 - 11.00 med sidste gang fredag den 14. juni 2024

OBS babysalmesang holder ferie samtidig med skolernes ferie i uge 7, påsken mv.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding til babysalmesang: mereteem@gmail.com 

Folder om babysalmesang ligger i kirken

Hold øje her på kirkens hjemmeside og/eller på kirkens Facebook-gruppen, hvornår der er tilmelding til næste hold. Afhængig af antal tilmeldinger vil der være to hold i løbet af foråret og to hold i løbet af efteråret

Hvad er babysalmesang?

Fænomenet startede i København og er nu gået sin sejrsgang over hele landet. Mødre tager deres babyer med i kirkerummet, og sammen med en musik-pædagog, præst eller organist synger de salmer og bevæger sig til musikken med børnene i favnen. Ved babysalmesang oplever forældre og børn glæden ved den koncentrerede kontakt, som sang og bevægelse giver.

Ingen forudsætninger

Alle, der har lyst til at være med, er meget velkomne. Der kræves ingen særlige forudsætninger. For de små børn er forældrenes stemmer til enhver tid de dejligeste i verden. Det er derfor ikke vigtigt, om man "kan synge".

 

 

Hvorfor er babysalmesang godt?

Musikalske aktiviteter stimulerer alle barnets sanser, og banet får derigennem udviklet sin lytteevne, koncentrationsevne, nysgerrighed m.m., og får tillid til at åbne sig mod omverdenen og til at deltage i samværet omkring musikken. Ligeledes bliver barnets motoriske, emotionelle og sproglige udvikling stimuleret.