Kirkegården

 

Ved valg og fornyelse af gravsted kontaktes:
Charlotte Kroneder, Fraugde Kirkegård
Tlf.: 61 20 18 89
E-mail: fraugde.kgd@post.tele.dk

 

Ved spørgsmål vedrørende kirkegården i øvrigt - ros og ris:
Kirkeværge Arne Mikkelsen
Tlf.: 66 15 59 60
E-mail: arnemaler@pc.dk