Kirkegården

 

Ved valg og fornyelse af gravsted kontaktes:


Charlotte Kroneder, Fraugde Kirkegård


Tlf.: 61 20 18 89
E-mail: fraugde.kgd@post.tele.dk

 

Kirkegården

Gravermedhjælper:

Mikkel Skov 

Ved spørgsmål vedrørende kirkegården i øvrigt - ros og ris:


Kirkeværge Arne Mikkelsen


Tlf.: 66 15 59 60
E-mail: arnemaler@pc.dk