Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Denne aften vil nuværende medlemmer af menighedsrådet orientere om det arbejde, som der har været lavet de forgangne fire år. Ligeledes vil der blive orienteret om menighedsrådets kommende opgaver. Menighedsrådet vil besvare spørgsmål om kirkens liv, trivsel og drift samt om, hvordan menighedsrådet arbejder for, at kirken i det daglige kan gennemføre arrange- menter og kirkelige handlinger.
Nye ideer og synspunkter gør, at vores kirke stadig kan udvikle sig på det kristne grundlag. Hvis du har tænkt, at det kunne være interessant at indgå i menighedsrådet, får du mulighed for at stille spørgsmål og høre, hvordan du stiller op. Det er ganske uforpligtende.
Der bliver serveret forfriskninger, og mødet bliver afviklet under de regler som myndighederne har fastsat som gældende på dagen for mødet.