Særlige gudstjenester

 

 

 

Særgudstjeneste

Søndag den 10. december kl. 10.30

Denne søndags samtaleprædiken er et resultat af forberedelser, som er gjort i kirke- og kulturværkstedet i november. Der er altså flere end præsten om at finde ”den røde tråd” eller tekstens pointer og aktualiseringen af adventstidens beskrivende længsel mod julens budskab.

 

 

Fordybelsesgudstjeneste

Onsdag den 13. december kl. 19.30

Tema: "Lyset skinner i mørket"

Bibelteksterne denne aften vil omhandle det glædelige budskab, at Gud selv lod sig føde ind i menneskers verden.

 

 

 

Fordybelsesgudstjeneste

Torsdag den 18. januar kl. 19.30

Tema: Skønhed

Der vil blive læst tekster fra "Himlen i mine fodsåler". Troens blik: Du siger, Gud / se jeg gør alting nyt / Nu beder jeg dig / lad frygten afbryde sit løb / sorgen afbryde sit løb / længslen afbryde sit løb / Alting ender godt.

 

 

Fordybelsesgudstjenese

Onsdag den 21. februar kl. 19.30

Tema: Kulden

Somme tider er februar vinterens koldeste måned. Derfor vil Bibelteksterne denn aften handle om, når menneskers indre fryser - og hvor vi kan hente hjælp, når dette gør sig gældende.