Særlige gudstjenester

 

 

Fordybelsesgudstjeneste

tirsdag den 19. marts kl. 19.30

Temaet denne aften er tro.
I gudstjenesten bekender vi vores fælles tro. Der er andre trosbe- kendelser, som aldrig har opnået den fornemme plads, men som har samme tyngde. Bibelske bekendelser og vor tids trosbekend- elser blandes denne aften med nutidige trossalmer.
Sognepræst Carsten Olav Christensen

 

 

Fordybelsesgudstjenese

Tirsdag den 16. april kl. 19.30

I en travl hverdag kan det være svært at samle sig og finde ro. Fordybelsesgudstjenesterne er skabt til dette formål.
Vi vil ved denne fordybelsesgudstjeneste høre smuk musik og lytte til to Bibeltekster, afbrudt af nogle minutters stilhed.

sognepræst Helle Anker Bisgaard

 

 

Pinsegudstjeneste i det fri
i Sanderumgaards have
Mandag den 20. maj kl. 11.00


Traditionen tro flytter vi anden pinsedags gudstjeneste til Sanderumgaards have.
I Danmark flyder naturens gang sammen med kirkeårets, og det bliver ekstra tydeligt, når vi fejrer pinsegudstjeneste i det fri. Erik Vind og frue har inviteret os til at bruge haven denne formiddag, og gudstjenesten bliver til i et samarbejde mellem Tornbjerg, Fraugde, Allerup og Davinde Menighedsråd.


Efter gudstjenesten er I velkomne til at spise den medbragte mad i haven.
Der er fælles afgang fra Tornbjerg Kirke kl. 10.30. Så håber vi, at antallet af mennesker passer med antallet af pladser i bilerne. Kirkebil er også en mulighed.