Nyt fra menighedsrådet

 

Ann-Britt Bjørnskov

I skrivende stund lakker ferietiden mod enden, og jeg håber, at alle har haft en dejlig sommer.

Selv om det har været ferietid, er der alligevel sket lidt i kirkerummet. Knæfaldet er blevet ompolstret, gulvet i kirkerummet har også fået en makeover, og her efter sommeren er det gulvene i konfirmandlokalerne, der står for tur. Vi glæder os over, at alt kommer til at fremstå lyst og pænt, når vi tager hul på efterårets aktiviteter. Sidst, men ikke mindst, skal vi i gang med at ombygge kirkens kapel. Det bliver et stort projekt.

På personalesiden er der også sket lidt. Du har allerede nu haft mulighed for at møde vores nye kirketjener Charlotte Kleeman Hansen, der er startet her 1. august. Hjertelig velkommen til hende! Derudover er vi i gang med at søge en kirke- og kulturmedarbejder, som skal hjælpe os med at opfylde kirkens vision gennem en bred vifte af aktiviteter og gudstjenester. Vi forventer at ansætte vedkommende pr. 1. oktober 2023.

Her i efteråret vil kirken som altid summe af liv og aktiviteter. Igen i år vil der bl. a. være en temauge over emnet håb med mange forskellige aktiviteter, som du også kan læse om her i bladet.

Når jeg kigger på Tornbjerg Kirke, er det med stor taknemmelighed for alle jer, der bidrager til livet i kirken, både personalet, de forskellige udvalg i og uden for menighedsrådet, og ikke mindst alle de frivillige der giver en hånd med, hvor det er nødvendigt — tusinde tak for jer!

Ann-Britt Bjørnskov

 

Tornbjerg Kirke bygger til

I løbet af 2024 bygger vi Tornbjerg Kirkes kapel større. Mere præcist tilføjes der et kølerum i forlængelse af kirkens kapel ude i kapelhaven.

Odense Krematorium har på grund af travlhed, pladsmangel og nedslidte faciliteter meddelt, at kirkegårdskapellet ikke længere kan benyttes til at opbevare kister inden ceremonien i kirkerne. I Hjallese Provsti, som Tornbjerg Sogn er en del af, har man besluttet, at 5 kirker skal sørge for faciliteter til opbevaring af kister. En af kirkerne er Tornbjerg Kirke. Vi skal have plads til fire kister. Da vores kapel i dag kun kan rumme en enkelt kiste i en kortere periode, har menighedsrådet ansøgt provstiet om midler til at udbygge kapellet med et kølerum.

Arkitektfirmaet Fogh og Følner, som også har tegnet Tornbjerg Kirke, har udarbejdet et forslag og et budget som den 14. juni blev behandlet og bevilliget på provstiudvalgsmøde. Det drejer sig om et byggeprojekt, der estimeres til at koste 1.850.000 kr.
Menighedsrådet og arkitektfirmaet Fogh og Følner har lagt vægt på, at byggeriet skal falde godt ind i kirkens udseende. Ligeledes blev der lagt vægt på etik, æstetik samt gode arbejdsforhold for bedemænd og kirketjener. Samtidig blev ønsket om så vidt muligt at benytte sig af fynske håndværksfirmaer nævnt, hvilket man også gjorde, da kirken i sin tid blev bygget. Nu går en større proces i gang med ansøgning om byggetilladelse og siden med selve byggearbejdet.

Vi håber, at I vil følge projektet med interesse og bære over med de gener, det måtte forvolde. Har I spørgsmål i forbindelse med det nye byggeri, så kontakt menighedsrådet på 9148@sogn.dk

Menighedsrådsmedlem Gitte Nørgaard Hansen