"Ordet der skaber, hvad det nævner" af sognepræst Helle Anker Bisgaard

 

Sognepræst Helle Anker Bisgaard

Ord har magt. Vi ved det alt for godt. For vi erfarer det hver eneste dag. Møder vi nogen, der skælder os ud, bliver vi kede af det. Skældsord trykker os ned - det er ødelæggende for et menneske at få at vide, at man enten er dum eller grim og for øvrigt ikke dur til noget.

Der er andre ord, der bevirker det stik modsatte - ord der løfter os, hæver os og skaber glæde. Vi blomstrer, når nogen siger til os, at vi betyder noget for dem, og at vi gør det godt, det vi gør!

Sådan bliver vort liv spundet ind i de ord, der møder os. Sproget har magt! Det kan ødelægge liv, det kan forandre liv, og det kan give liv!

Om noget fortæller Bibelens fortællinger os om, hvordan ordet har magt, og hvad det kan udvirke. F.eks. mødte Jesus på et tids- punkt en officer, som havde en lam tjener liggende syg hos sig derhjemme. Officeren bad Jesus om at helbrede ham, og Jesus var parat til at besøge hans hjem for at gøre den lamme tjener rask. Men officeren syntes, han selv var for ringe til, at Jesus skulle besøge ham og træde ind i hans hjem, så han bad Jesus om blot at sige et ord - på afstand - det mente han var nok til at gøre tje- neren rask. Det gjorde Jesus så, mens han samtidig var forundret over officerens store tiltro til, hvad hans ord kunne gøre. Tjeneren blev rask - og officeren ventede det, for når han selv gav en ordre til sine soldater, så gjorde de også, som han sagde. Han kendte altså ordenes magt fra sit eget arbejdsliv.

Men i vores dagligdag findes der ikke kun gode ord. Sådan er det i denne verden, hvor godt og ondt brydes med hinanden.

Men når det er sagt, så skal vi huske, at vores verdens ord ikke står alene - vores verden er ikke kun overladt til sine egne ord. Ind igennem alle disse små, hårde og grå ord er der et lysende ord fra en helt anden kyst, der baner sig vej. Det er skaberordet, Livets ord - Det Ord som Gud talte i begyndelsen, hvorved alting blev til.

Jesus kan forvandle død til liv, fordi det ord bor i ham. Livets ord blev kød og blod og tog bolig iblandt os med det lille barn, Kristus selv. Han er det ord, som skaber liv i død. Som rejser os op midt i vores hverdag og giver os øjne at se med, så vi har tillid til, at troen, håbet og kærligheden også gælder mit lille liv. Da er det, vi får foræret gode ord at bruge - ord der kan højne andre og give glæde videre, fordi de fortæller om en kærlighed, der er større end alt andet, og som aldrig vil dø.