Øvrige ansatte

 

Kordegn Helle Elnegaard

Kordegn Helle Elnegaard

Kirkekontoret

Tlf.: 66 15 41 82

E-mail: hlbe@km.dk

Træffes: mandag - fredag kl. 9.30 - 13.00

Kirketjener Charlotte K. Hansen

Kirketjener Charlotte K. Hansen

Tlf.: 20 21 8235

E-mail: tornbjergkt@gmail.com

Organist Merete Mathiesen

Organist Merete Mathiesen

Tlf.: 20 27 84 98

E-mail: mereteem@gmail.com

Kirke- og Kulturmedarbejder Heidi M. Jensen

Kirke- og Kulturmedarbejder

Heidi M. Jensen

E-mail: tornbjergkk@gmail.com

Regnskabsfører Marianne Ditlevsen

Regnskabsfører for Fraugde, Allerup

og Davinde Sogne

Marianne Ditlevsen

Tlf.: 61 77 97 44

E-mail: marianne@sditlevsen.net

Træffes i Tornbjerg Kirke tirsdag kl. 8 - 12
 

Kirkegården

Ved valg af gravsted kontaktes:

 

Charlotte Kroneder

Fraugde Kirkegård

 

Tlf.: 61 20 18 89

E-mail: fraugde.kgd@post.tele.dk

Kirkeværge Arne Mikkelsen

Ved spørgsmål vedrørende kirkegården

i øvrigt - ros og ris:

Kirkeværge Arne Mikkelsen

Tlf.: 66 15 59 60

E-mail: arnemaler@pc.dk

 

Kirkegården 

Gravermedhjælper

Mikkel skov

Kirkegården

Gravermedhjælper

Tina Frandsen