Udlån af lokaler

 

 

 

Udlån af kirkens lokaler i forbindelse med kirkelige handlinger

Fra tid til anden har kirken modtaget henvendelser fra sogneboere, som spørger, om det er muligt at bruge kirkens sognelokaler i forbindelse med barnedåb eller begravelse, eller til en reception efter en vielse.

Det er dejligt, at folk ønsker at bruge kirkens lokaler til at fortsætte deres samvær. Derfor har vi nu åbnet for lån af sognelokalerne i forbindelse med kirkelige handlinger.

Der er et gebyr på 375 kr. for at låne lokalerne. Der kan dækkes op til 75 personer og der er p.t. service til 60 personer.

Du kan læse mere om reglerne for brug af lokalerne i regulativet her på siden. For yderlige informationer, eller for at reservere lokalerne, kan du kontakte kirkens kontor per e-mail, på tornbjerg.sogn@km.dk, eller ved at ringe på tlf. 66 15 41 82 i kirkens åbningstid, tirsdag – fredag kl. 9.30 – 12.30.

 

Regulativ for Tornbjerg Kirkes sognelokaler

Formål og anvendelse    

1. Tornbjerg Kirkes sognelokaler er bygget med det hovedformål at huse faciliteter til konfirmandundervisning, mødelokaler, kontorer og faciliteter for kirkens personale.

2. Ud over hovedformålet er faciliteterne beregnet til møder, studiekredse, undervisning og lignende som arrangeres af præsterne, kirkens personale eller menighedsrådet.

3. Herudover kan lokalerne anvendes til et alsidigt kirkeligt arbejde, til lokalt foreningsarbejde og interessegrupper omfattende alle aldersklasser.

4. Præsterne, kirkens personale og menighedsrådets brug af lokalerne har fortrinsret frem for de i punkt 3 og 7 nævnte anvendelseformål.

5. Lokalerne må ikke benyttes til arrangementer, der strider imod Folkekirkens grundlag.

6. Lokalerne må som udgangspunkt ikke benyttes til politiske møder eller arrangementer af erhvervsmæssig karakter.

7. Udlån af lokalerne skal overvejende være i forlængelse af kirkelige handlinger f.eks. kaffe/kage eller smørrebrød efter bisættelse, reception efter bryllup f.eks. champagne og kransekage, komsammen efter dåb.

Styrelse

8. Sognelokalerne tilhører Tornbjerg Kirkes menighed og administreres af kordegnen. I tvivlstilfælde er det menighedsrådet, der afgør, hvad lokalerne må bruges til.

9. Kirketjeneren fører det daglige opsyn, og kordegnen træffer aftaler om reservering og informerer kirketjeneren.

Lånebetingelser

10. Udlån af lokalerne koster p.t. kr. 375,- og sker ved henvendelse til kordegnen i kirkekontorets åbningstid. Der kan dækkes op til 75 personer og der er p.t. service til 60 personer.

11. Ved alle arrangementer skal der være en voksen, ansvarlig leder.

12. Nøgle udleveres af kordegnen i kirkekontorets åbningstid og afleveres samme sted dagen efter, med mindre andet er aftalt. Hvis nøglen bortkommer, skal dette hurtigst muligt meddeles kordegnen. Menighedsrådet forbeholder sig ret til betaling for omkodning af låse ved nøglens bortkomst.

13. Hvis myndighederne skal give særlig tilladelse til et arrangement, må låneren selv sørge for dette. Det påhviler ligeledes låneren selv at afregne med KODA.

14. Der må som udgangspunkt ikke afholdes arrangementer med entré.

15. Kirkens personale står ikke til rådighed ved udlån af lokalerne.
 

Regler ved lån af sognelokalerne

16. Den ansvarlige låner skal være tilstede under hele arrangementet og påse, at reglerne i punkt 17-22 overholdes.

17. Alle sognelokaler er røgfrit område. Der må ryges udenfor.

18. Brug af søm, tegnestifter og tape må ikke finde sted. Levende lys skal anbringes i stager, også fyrfadslys.

19. Lokalerne afleveres i samme stand som de modtages. Borde og stole skal stilles op, som de stod ved modtagelsen, med mindre andet er aftalt. Bordene skal tørres af med en våd klud. Gulvet skal fejes og om nødvendigt vaskes. Dette gælder også gangen og toiletterne.Ved manglende oprydning eller rengøring vil dette blive udført efter regning.

20. Såfremt køkkenet har været benyttet skal det efterlades i ryddelig stand. Al service skal vaskes op og sættes på plads.

21. Når lokalerne forlades skal alle vinduer lukkes, alt lys slukkes, tyverialarmen slås til og hoveddørene låses.

22. Skader skal straks anmeldes til kirkekontoret. Eventuel erstatning fastsættes af forretningsudvalget. Den ansvarlige låner hæfter for eventuelle skader, manglende oprydning eller rengøring.

23. Overtrædelse af udlånsreglerne kan medføre, at der ikke senere gives tilladelse til lån af lokalerne.
 

Vedtaget af Tornbjerg Kirkes menighedsråd 23. august 2017