Valgforsamling: Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 17. september kl. 19.00

Denne aften afholdes valg til menighedsrådet. Kandidaterne præsenterer sig, og der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål og debat. Kandidaterne stiller op på dagen og behøver ikke at melde, at de går på valg før selve dagen.

Valget foregår skriftligt, og resultatet bestemmer, hvem der er valgt til menighedsrådet for de kommende fire år. Det nye menighedsråd- tiltræder 1. søndag i advent.

Hvem kan stille op til menighedsråd? Og hvem kan stemme?

Uanset, om du vil stille op eller stemme ved et menighedsrådsvalg, skal du opfylde følgende:

  • Du skal være medlem af folkekirken.
  • Du skal tilhøre Tornbjerg Sogn.
  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have dansk indfødsret eller have været bosiddende i Danmark uafbrudt i ét år forud for valgdagen.