Frivillighed: Et meningsfyldt fællesskab og et fundament for kirken

 

 

Logo

 

”At arbejde bredt ud i samfundet og skabe relationer…”
”At være et aktivt mødested, der rummer alle…”
”At skabe et attraktivt frivillighedsmiljø…”

… Sådan lyder nogle af de mål, som menighedsrådet har formuleret i deres vision for, hvordan kirken kan være til for alle mennesker i sognet — i Holluf Pile, Tornbjerg og Blangstedgård.

Som det fremgår af målene, kan de ikke opfyldes af kirkens faste ansatte alene. Vores præster, organist, kordegn og kirketjener har ansvar for kirkens drift i hverdagen. Men uden en menighed og frivillige ville kirken ikke eksistere. Det er nemlig dem, der er grundlaget for kirkens liv og virke.

Det kræver ekstra hænder at løfte de mange opgaver, der opstår i en levende kirke. Vi håber derfor, at der sidder nogen i sognet, der har tid og lyst til at hjælpe med stort og småt og på den måde få en tilknytning til kirken og en plads i fællesskabet i og omkring den.

Kirkens kerneopgave er at afholde gudstjenester og kirkelige handlinger. Men derudover kan man også deltage i mange andre aktiviteter i årets løb.

Vi har i dag følgende områder hvor frivillige er en væsentlig del af holdet, og hvor der er plads til flere:

 • ❚ Julemarkedskredsen og julemarkedet, hvor KFUM-spejderne også deltager
  ❚ ”Vi cykler mod sult”- cykelløb for Folkekirkens Nødhjælp
  ❚ Hjælp omkring konfirmationer med parkering
  ❚ Fotografering/PR
  ❚ Kirkefrokoster
  ❚ Menighedsrådet
  ❚ Skærtorsdagsmåltid
  ❚ Sogneindsamling
  ❚ Sæsonstart for konfirmander
  ❚ Frivillige i forskellige udvalg, musik, aktivitet, kommunikation, fastelavn, juletræsfest
  ❚ Sogneudflugter
  ❚ Pyntning af kirken til høstgudstjenesten

Vi har også brug for nogen, der kan:

 • ❚ Bede ind- og udgangsbøn til gudstjenester
  ❚ Være kirkevært, byde velkommen og dele salmebøger ud
  ❚ Hjælpe med livestreaming af gudstjenester

Der er sikkert flere opgaver, der venter på at blive opfundet. Nye idéer er velkomne!

I kirken arbejder vi med at udvikle et godt miljø for frivillighed, og vi ønsker at rekruttere flere til at indgå i kirkens forskellige
aktiviteter. Vi kan bidrage med et meningsfuldt fællesskab, som er præget af anerkendelse og respekt. Vi hjælper hinanden og drager omsorg for hinanden. Som frivillig vil man møde stor medmenneskelighed og tryghed. Mange af vores frivillige har været en stor og uvurderlig del af kirken igennem lang tid. De har løst mange forskellige opgaver gennem årene, og de har nu brug for aflastning og færre opgaver. Vi har derfor brug for nye kræfter på stort set alle områder.

Hvis du gerne vil vide mere om frivillighed eller melde dig til som frivillig, er du velkommen til at kontakte Helle Elnegaard, hlbe@ km.dk eller 6615 4182.