Undskyld vi roder på kirkegården  

Kære Gravstedsejere og andre, 

 

som kommer på kirkegården ved Tornbjerg Kirke 

Som i måske har bemærket, er mange af vores hækplanter desværre ødelagt af skadedyrs-angreb.

I løbet af december går vi i gang med at udskifte hækplanterne på kirkegårdens afsnit A4. 

 

Vi undskylder at kirkegården fremtræder mindre pæn mens arbejdet foregår.

Vi forventer at blive færdige med udskiftningen i løbet af vinteren, så vi kan glæde os over nye, sunde hækplanter når foråret kommer. 


Mange hilsner 

Graverne