Kirkebil

 

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil både til gudstjenester

og til andre kirkelige arrangementer.
 
Bestil kirkebilen på tlf. 66 15 41 82

mandag – fredag kl. 9.30 – 13.00.